Maailmankuva

Maailmankuva 16.09.2019 16:30 ( 2 päivää sitten )

Tällaista laatuohjelmaa YLEltä. Veronmaksajat rahoittavat, tietenkin.

0
Maailmankuva 16.09.2019 16:26 ( 2 päivää sitten )
#kasvatus #kristinusko #Yhteiskunta

Evankelisluterilaisen kirkon piispa Seppo Häkkinen on julkaissut Facebook-sivullaan puheensa, jonka hän piti Kirkon kasvatuksen ja perheasiain toimikunnassa.

– Virren veisaaminen, ruokarukous ja ylipäänsä kristillinen kasvatus kirvoittavat valituksia viranomaisille. Sen sijaan mindfullness, vuorikristallin näkeminen ja lapsijooga sopivat hyvin. Hindulaisuus tai buddhalaisuus ei näytä haittaavan lainkaan. Risti seinällä on sopimaton, mutta uushenkisyyteen liittyvä vuorikristalli sopii mainiosti, piispa kuvailee nykyaikaa.

Hänen mukaansa esiintyy jatkuvasti mielipiteitä, joiden mukaan uskontokasvatus joutaa varhaiskasvatuksesta ja kouluopetuksesta. Erityisesti uskonnon harjoittaminen tuntuu olevan pahasta ja kristilliset symbolit halutaan häivyttää.

– Samanaikaisesti on mielenkiintoista havaita, että uskonto tunkee kasvatukseen toisesta ovesta, jopa paraatiovesta. Lapsille on tarjolla joogaa ja onpa olemassa lapsijoogaohjaajan koulutusta kaikkine chakra- ja energiaharjoituksineen. Hindulaisuus ei tunnu tässä kasvattajaa haittaavan, Seppo Häkkinen kirjoittaa. #kristinusko #yhteiskunta #kasvatus

0
Maailmankuva 13.09.2019 15:40 ( 5 päivää sitten )

tieteellisen tiedon edustajana esiintyy YK:n hallitustenvälinen ilmastopaneeli, IPCC. Se ei kuitenkaan ole tiedeyhteisö, vaan poliittinen elin. Tuo seikka herättää kysymyksen, onko Ilmasto-oppi lainkaan tiedettä.

Millainen sääilmiö Ilmasto-opin piirissä luettaisiin oppiin sopimattomaksi eli sen falsifioivaksi? Koska opin ennuste on ilmaston lämpeneminen, voisi olettaa kylmien säiden kumoavan sitä. Näyttää kuitenkin siltä, että teoriaa voidaan tukea niin lämpimän kuin kylmänkin sään esiintymillä. Googlesta tehty esimerkin poiminta sattui ensimmäisenä Itä-Suomessa ilmestyvään maakuntalehteen. Sen pääkirjoituksessa 22.7.2017 todettiin: ”Suomen kesä on ollut tänä vuonna ailahteleva ja viileä.” Kylmiä kesiä oli koettu myös 2015, 2004 ja 1993, eli ääri-ilmiöt olivat lisääntymässä. Johtopäätös: ”Ilmastonmuutos on nyt tullut iholle”.
Jos vaikutelma ilmasto-opin äärimmäisestä sovellettavuudesta mihin tahansa faktoihin on oikea, kyseinen oppi on itsessään kumoutumaton, eikä se silloin ole tiedettä.

Horoskooppeihin uskova siis yrittää verifioida ennustetta, eli todistaa sitä oikeaksi, kun taas tieteellinen työ on sitä, että yritetään falsifioida esimerkiksi IPCC:n ennustetta. Jos jokin teoria kuitenkin kokoaa ympärilleen yhteisön, joka ei ota vastaan teoriaa kumoavia todisteita vaan ainoastaan kerää näyttöä teorian tueksi, kyseessä ei ole tiedeyhteisö, vaan ehkä ideologinen joukko. Tällaiseen viittaa meteorologin, emeritusprofessori (MIT) Richard Lindzenin maininta: ” Poliittinen intomielisyys on vain lisääntynyt sen jälkeen, kun poliittinen ideologia on alkanut esittää merkittävää osaa ilmastoasiassa” (8.10.2018,5). Lindzen on tehnyt yli 200 tutkimusta koskien meteorologiaa ja ilmastotiedettä. Näyttää siis siltä, että Ilmasto-oppi ei ole sellaisen yhteisön hallussa, joka etsisi näyttöjä opin kumoamiseksi.

Jos Ilmasto-oppi esittäytyy tieteenä, sen tulee julkaista opin tieteelliset perusteet, jos ne ovat jo löydetyt. Jos hypoteesi kuitenkin on vielä vain arvaus, ei gallup-tulos tai vedonlyöntikerroin tee siitä sen kummempaa.
Jos Popperin tavoin vielä kysyisimme minkä ongelman tuo totuus ratkaisee, tulisi kiusaus esittää myös ehdotus vastaukseksi: Ilmasto-oppi varmuuden oppina ratkaisee sen Suuren Totuuden puutteen, joka maailmassa vallitsee uskon edellisen, marxilaiseen totuuteen sammuttua.

On todettu, että Marsin jäätiköissä on alkanut tapahtua sulamista. Kun eräs tiedemies Venäjällä osoitti Marsin jäätiköiden pienenemisen todisteena auringon lämmittävän vaikutuksen lisääntymisestä planeettojen pinnoilla, muuan toinen tiedemies sanoi hänen esittämänsä olevan täydellisesti ristiriidassa yleisen tieteellisen mielipiteen kanssa ja sen laajan todistusaineiston kanssa joka on esitetty IPCC:n raportissa. Kirjan kirjoittajat katsovatkin oikeutetuksi kysyä, onko olemassa mitään Opin vastaisia todisteita, joista keskustelu on sallittua.

Jos ilmasto-opin varmuuden epäilijät katsotaan peräti pahoiksi ihmisiksi, se seikka vain vahvistaa oletusta siitä, että oppi on saavuttanut paradigman aseman. Kritiikin valikoimaton, tunnepitoinen torjunta kielii tieteen maailmaa tuntemattomasta kannattajakunnasta, joka on omaksunut opin sen perusteisiin perehtymisen sijasta uskossa omaksuen.

Verrattaessa Ilmasto-opin julkista ilmiötä muutamien huomattavimpien tieteenfilosofien kuvauksiin siitä, mikä on tieteen ja kvasitieteen raja, sekä siitä minkälaiset muodot ovat tieteen tuntomerkeiksi sen historian aikana osoittautuneet, näyttää siltä, että opin painopiste asettuu tieteen ulkopuolelle.

Ilmasto-opin julkinen levitys menestyy hyvin. Se noudattaa joukkopsykologian tuntemaa kaavaa, jonka mukaan mahdollisimman yksinkertaista sanomaa toistetaan lähes päivittäin vuodesta toiseen. Ilmoitetaan vain yksi niin sanotuista kasvihuonekaasuista, joka tieto riittää siihen, ”että eliitti voi kuvitella ymmärtävänsä luonnontiedettä”. Ilmoitettu ilmasto-ongelma on ainoastaan hiilidioksidin määrä ilmakehässä. Ilmoittamatta jää sen määrä 0,04%, josta siitäkin vain 4% on ihmiskunnan tuottamaa. Tieteenalan piirissä on sellainen käsitys, että se ei välttämättä ole merkittävä tekijä maapallon lämpötasapainoa ylläpitävän monimutkaisen järjestelmän tekijöiden joukossa. Tieteellistä tietoa välitettäessä tulee mukaan liittää tiedon perustelut. Näin ei Ilmasto-opin levittämisessä menetellä. Opin koko levitystapa viittaa siihen, että on kyse jostain tieteen ulkopuolisesta.

Ilmasto-oppi ei näytä oleellisesti poikkeavan aiemmista pelottavista ennustuksista. Niistä, joita on levitetty tieteen, uskonnon tai muun enteiden tulkitsijayhteisön nimissä, ja joihin on uskottu varsin yleisesti jo siinä vaiheessa, kun ennustus on sitten paljastunut paikkansa pitämättömäksi aikaisempien vastaavien ennustusten tavoin. Ilmasto-opin perimmäinen tavoite, jota ei aktiivisesti pidetä esillä, mutta joka on esillekin päässyt, on sama, kuin oppia edeltävän marxilaisen opin varsinainen päämäärä, maailman talousjärjestelmän kumoaminen.

Kirjoittajaa voidaan kuitenkin pitää odotuksen pettäjänä, ellei kysymyksen esitettyään edes lopuksi anna siihen jotain vastausta. Niinpä päädyn toteamaan, että Ilmasto-oppi kuuluu tieteen piiriin viimeistään silloin, kun se liitetään uskontotieteen kohteiden joukkoon.

Linkki kirjoitukseen: http://www.elisanet.fi/rsi/IPCCoppi.pdf

0
Maailmankuva 13.09.2019 07:39 ( 5 päivää sitten )
#politiikka #totalitarismi #vihapuhe

EU:n suvaitsevaisuuskomissio ECRI haluaa Suomelle rasismivalvojan ja vihapuherekisterin. ECRI suosittaa esimerkiksi poliisista ja syyttäjäviranomaisista riippumattoman elimen perustamista. Se tutkisi väitettyjä rotusyrjintä- ja poliisin väärinkäytöstapauksia. Poliisin monimuotoisuutta tulisi ECRI:n mukaan myös lisätä, jotta se heijastaisi paremmin väestön monimuotoisuutta.

Rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio suosittaa myös, että Suomeen luodaan vihapuheen ja viharikosten osalta kattava tiedonkeruujärjestelmä, jolla saadaan ”yhtenäinen ja yhdenmukainen kuva rasistisista ja homo/transfobisista vihapuhe- ja viharikostapauksista, jossa tiedot on täysin eritelty rikostyypin, vihamotivaatiotyypin ja kohderyhmän mukaan ja joka sisältää myös tiedot oikeudellisesta seurannasta ja tuloksista”.

#totalitarismi #vihapuhe #politiikka

0
Maailmankuva 12.09.2019 20:11 ( 6 päivää sitten )
#ilmastonmuutos #propaganda #valtamedia

Paunion kirjoitus poistettiin US:n blogipalvelusta. Valtamedia ei halua julkaista ilmastonmuutoskriittisiä kirjoituksia.

Onko ihme että nuoret ja osa aikuisista on peloiteltu ilmastohysteerikoiksi? #propaganda #valtamedia #ilmastonmuutos

0
Maailmankuva 12.09.2019 19:57 ( 6 päivää sitten )

Somalian lahja Suomelle eli Husu Hussein laukoo erinäisiä ajatuksia, tässä muutamia viimeaikaisista:

Sebastian Tynkkynen kävi haastattelemassa näitä Husun mielestä rasisteja Perussuomalaisia.

0
Maailmankuva 10.09.2019 08:52 ( 1 viikko sitten )
#monikulttuuri #politiikka

Perussuomalaisten eurovaaliehdokas, vanhempi konstaapeli Samuli Sibakoff oli Kouvolan pääkirjaston auditoriossa maanantaina 20.5.2019 kertomassa mitä tapahtui Tornion järjestelykeskuksessa 2015 – 2016. Lisää vuoden 2015 turvapaikkaryntäyksen salaisista taustoista voit lukea Arto Luukkaisen kirjoituksesta. #monikulttuuri #politiikka

0
Maailmankuva 10.09.2019 08:46 ( 1 viikko sitten )
#kristinusko #peruskoulu #propaganda

Tieteen ja uskon suhteen konfliktimyytti esiintyy usein suomalaisessa keskustelussa. Voisiko kouluopetuksella olla asian kanssa tekemistä? Selvityksessä tutkitaan aluksi lukion historian oppikirjoja, ja yllättäen niistä monissa tosiaan toistetaan myyttejä kristinuskon ja historian suhteesta, vaikka joitakin positiivisiakin yllätyksiä oli. Oletko itse löytänyt oppikirjoista virheellistä tietoa merkittävistä aiheista? #peruskoulu #propaganda #kristinusko

0
Maailmankuva 09.09.2019 19:43 ( 1 viikko sitten )

Yhteiskunnan arvot määrittävät yhteiskunnan.

0
Maailmankuva 09.09.2019 08:27 ( 1 viikko sitten )

Anne on rakastunut palavasti WTC-torneihin. Hän ihastui niihin 17 vuotta sitten ollessaan 14-vuotias. Kaksoistornit olivat tuhoutuneet terrori-iskussa vuotta aiemmin.

Tätä nykyä Anne tuntee WTC:tä edustavan pienoismallin kanssa monenlaisia asioita. Niistä tärkeimmät ovat ystävyys, huolenpito, välittäminen, luottamus ja tornien lähettyvillä valtaansa ottava hyvä olo. Ja sitten on tietysti vastarakkaus, jota Anne kokee saavansa. Annella ja WTC:llä on myös intiimiä kanssakäymistä.

0
Maailmankuva 06.09.2019 22:29 ( 2 viikkoa sitten )
#gender #lgtbt #trans

Identifioidun 35-vuotiaaksi valkoiseksi mieheksi. #trans #lgtbt #gender

0
Maailmankuva 05.09.2019 09:13 ( 2 viikkoa sitten )
#ekofasismi #ilmastonmuutos

Ekofasistit lipsauttelee…

Käytöstutkija, professori Magnus Söderlund esitti yleisölle provosoivan kysymyksen ruokamessuilla Tukholmassa. Kun kyse on ilmastonmuutoksesta, pitäisi asiasta ainakin keskustella. Söderlund nimittäin käsitteli esityksessään erästä ihmiskunnan suurimmista tabuista eli ihmislihan syöntiä. Hän heitti ilmoille kysymyksen siitä, voisiko se olla yksi keino taistella ilmastonmuutosta vastaan.

#ilmastonmuutos #ekofasismi

0
Maailmankuva 04.09.2019 22:31 ( 2 viikkoa sitten )
#moraali #oikeus #rikos

Viranomaiset eivät ole yhtään sen älykkäämpiä tai korkeamoraalisempia kuin muutkaan. He voivat erehtyä ja he voivat myös valehdella. Mutta koska heillä on suurempi valta vaikuttaa asioihin kuin tavallisilla ihmisillä, on heidän valehtelullaan tai erehtymisellään paljon vakavammat seuraukset. #moraali #rikos #oikeus

0
0
Maailmankuva 31.08.2019 15:38 ( 3 viikkoa sitten )
#ilmastonmuutos #peruskoulu #propaganda

FB:sta poimittua:

Pääkaupunkiseudun koulut on kutsuttu erikoisnäytökseen 11.9., ”dokumentin” tuottajana Connect4Climate ja ohjaajana ympäristöaktivisti Slater. Jewell-Kemker (mm. An Inconvinient Youth).

Linkki tuotteesta, jota nuorisolle toivotaan joidenkin opettajien toimesta syötettävän, löytyy kommentista. Toisessa linkissä ette ehkä ylläty kenen kasvot.

Sain asiasta tiedon eräältä fiksulta opettajakollegalta. Jos mahdollista, kysykää lastenne opettajalta onko hän viemässä lapsenne katsomaan, ja kysykää miksi?

#propaganda #ilmastonmuutos #peruskoulu

0
0
Maailmankuva 30.08.2019 21:05 ( 3 viikkoa sitten )
#monikulttuuri

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos vahvistaa tutkivansa useita Tapiolan alueella 21.–28.8. ilta-aikaan tehtyjä katuryöstöjä.

Rikosten kohteina on etupäässä ollut poliisin mukaan noin 13–16-vuotiaita nuoria, joilta on uhkailemalla anastettu pienehköjä summia rahaa.

Länsiväylään yhteyttä ottanut äiti kertoo 14-vuotiaan tyttärensä joutuneen poikajoukon uhkailemaksi keskiviikkona.

Äiti kertoo, että kolme poikaa oli alkanut seurata tytärtä tämän ollessa yksin liikkeellä Sepon koulun lähistöllä ennen kello kuutta. Pojat olivat vaatineet rahaa, ja yksi oli lopulta lähtenyt juoksemaan tytön perään. Tyttö oli äidin kertomaan mukaan ehtinyt juuri ja juuri juosta kotiinsa turvaan. #monikulttuuri

0
Maailmankuva 30.08.2019 21:03 ( 3 viikkoa sitten )

Postin säästökampanjat ovat kohdistuneet henkilöstöön ja palveluihin, samalla kuin johdon palkkioita on nostettu. Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot ovat kivunneet neljässä vuodessa 65 prosenttia 990 000 euroon vuodessa. Yhdelle kuukaudelle jaettuna vuosipalkka on noin 82 500.

Posti on viime vuosina vähentänyt väkeä ja jakelua. Nyt ovat vuorossa noin 700 työntekijän palkan alentaminen.

0
Maailmankuva 30.08.2019 16:22 ( 3 viikkoa sitten )
#ilmastonmuutos #propaganda

Kansanedustaja Pekka Aittakumpu (kesk) sanoo, että lasten ja vanhempien syyllistäminen ja pelottelu ilmastonmuutoksen torjunnan nimissä on mennyt liian pitkälle ja ylittänyt sopivaisuuden rajat.

Aittakumpu sanoo tiedotteessaan olevansa ”vakavasti huolissaan” uusimman Tieteen kuvalehden (13/2019) numerosta, jonka kannessa on teksti ”Mitä sinä voit tehdä? Jätä lapsi tekemättä” ja kuva vauvasta, jonka päälle on piirretty punainen ruksi. Sisäsivuillaan lehti jatkaa samaa linjaa.

– Asia tulee ottaa vakavasti, sillä nyt on kyse ihmisarvosta sekä oikeudesta elää ja olla onnellinen.

Suomessa syntyvyys on laskenut rajusti. Suomessa syntyi viime vuonna ensimmäisen kerran alle 50 000 lasta sitten vuoden 1868. #propaganda #ilmastonmuutos

0
0

Tietoja

Maailmankuva

@maailmankuva

Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa...

Etkö ole vielä Opracomissa?

Opracom HQ | Tietoja | Käyttöehdot | Unohditko salasanasi?
Opracom v.2.28