Oppimismenetelmiä

Lisää uusi aihe

italki: Learn a language online
Choose from over 10,000 teachers for 1-on-1 lessons based on your goals and interests.

Opi englantia: 200 lausetta englanniksi ja suomeksi
Lausutaan englanniksi, kirjoitettuna sekä englanniksi että suomeksi. Perusfraasien opetteluun.

Vue.js
Vue.js - The Progressive JavaScript Framework

Stack Overflow
Stack Overflow - The World's Largest Online Community for Developers. Stack Overflow is a question and answer site for professional and enthusiast programmers.

JavaScript 30
Build 30 things with vanilla JS in 30 days with 30 tutorials

Opracom HQ | Tietoja | Käyttöehdot | Forgot your password?